haios.ro

Comentariu

;)madoareincot;) - 15 Sep 2010

Probleme logice

ma dore in cot de voi asta mari pt ca oriqm nu stitzi nik tongue asa ca jet si nu va mai luati de asta mai mici big grin pt ca asta inseamna ca suntezi mai ****** dakt ei ce *****