haios.ro

Comentariu

Adry - 12 Sep 2009

Chestionarul auto 69

maiCA Am muLte PunCte si unele le-am zis si eu dar stiam raspunsul...YuPIIIIIII imi Iau PeRmiS.... la 10 ani sA vezi Ce or sA MoArA coLeGeLE sI ColEgii Mei YuUUUhUUU!!!! mArfA