haios.ro

Comentariu

efu - 6 Mar 2009

Imagini din Europa. Recunoaste capitala.

Correct: 22 out of the total of 49 (45%)
cred k e binisor thinking
(la ultima am raspuns corect rolling on the floor)