Lista intrebari testele online

lista intrebari: 31 - 40 din 6,092

Clientul care plãtește cel mai puțin, acela se plânge cel mai m...

Testul: Proverbe și cugetãri glumețe noi

Categoria: Teste cu Proverbe

Coșurile a... pe fațã cu o orã înainte de a merge la întâlnire.

Testul: Proverbe și cugetãri glumețe noi

Categoria: Teste cu Proverbe

Dacã e sã ai ghinion, și-n ciorbã dai de-un c.. ruginit.

Testul: Proverbe și cugetãri glumețe noi

Categoria: Teste cu Proverbe

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Cea mai nordicã dintre republicile baltice, 1500 de lacuri ºi o lungã istorie de dominaþie germanã, suedezã ºi ruseascã. În prezent, un sfert din mica populaþie este ruseascã. Are ieºire la Marea Balticã spre vest ºi spre Golful Finlandei la nord.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Vechiul pod otoman Stari Most din oraºul Mostar, de peste râul Neretva, leagã cele douã maluri unde de o parte locuiesc croaþii, iar de cealaltã parte, musulmanii - creºtini slavi care s-au convertit la islam sub ocupaþia otomanã. În ce þarã suntem?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Despãrțitã de Europa prin Canalul Mânecii. Revoluția industrialã. Imperiul Britanic. Londra. Turnul Londrei. Tower Bridge. Autobuzele roºii cu etaj. Taxiurile. Stonehenge.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Þarã de dimensiuni foarte mici prinsã între Germania, Belgia ºi Franþa, cu ceva mai mult de 400 de mii de locuitori, atrage prin stabilitate ºi reduceri de taxe.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Þarã minusculã ºi muntoasã prinsã între Austria ºi Elveþia, din cauza taxelor reduse ºi a legilor bancare are mai multe firme înregistrate în þarã, decât cetãþeni. Ce þarã este?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Fiorduri, reni, pescuit, þarã exportator de petrol, cel mai lung tunel din lume, Tunelul Laerdal. Situatã în Peninsula Scandinavã. Soarele de la miezul nopþii poate fi admirat în partea nordicã a þãrii.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Fâºie de pãmânt între râurile Prut ºi Nistru, respectiv între România ºi Ucraina, fãrã ieºire la Marea Neagrã, predominant deluroasã, renumitã pentru vinurile bune (ºi ieftine) pe care le produce. Estul acestei þãri - regiunea (secesionistã) transnistreanã - este ocupat de forþele armate ale Rusiei iar nordul (Cernãuþi) ºi sudul (Ismail - ce avea numele de Basarabia înainte de anexarea rusã) au fost integrate Ucrainei. În ultimele sute de ani de ocupaþie ruseascã (respectiv sovieticã), populaþia localã a fost masiv deportatã în Siberia ºi înlocuitã cu coloniºti ruºi ºi ucrainieni.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

sus