Lista intrebari testele online

lista intrebari: 41 - 50 din 6,092

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Þarã balticã, cu ieºire la mare prin Golful Riga, aflatã multe sute de ani fie sub dominaþie germanã, polonezã sau suedezã, pentru a ajunge în cele din urmã sub dominaþie ruseascã, cu un relief plat, împãdurit, are o minoritate ruseascã puternicã, de 26%, iar populaþia majoritarã numãrã doar 59%. Capitala este Riga, vechi membru al Ligii Hanseatice. Ce þarã este?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Cea mai sudicã þarã din Peninsula Scandinavã, neutrã militar de douã sute de ani, monarhie constituþionalã, preocupatã de creºterea nivelului de trai al cetãþenilor sãi. Öresund Bridge.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Aceastã þarã se aflã ºi în Europa, însã 95% din teritoriu e în Asia, unde se întinde pe Platoul Anatolian. Partea de nord a þãrii suferã în mod frecvent de cutremure majore de pãmânt. Muntele Ararat este cel mai înalt munte, locul biblic unde a poposit Arca lui Noe.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

A doua cea mai micã þarã din lume, aºezatã pe þãrmul sudic al Franþei la Marea Mediterana, principat condus de Casa Grimaldi încã din 1297.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Capitala acestei þãri se aflã aºezatã în câmpiile fertile ale Dunãrii, în timp ce sudul þãrii este muntos ºi greu accesibil. Dupã ce uniunea cu Muntenegru a încetat, þara a pierdut accesul la Marea Adriaticã. Despre ce þarã este vorba?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Ocupã cea mai mare parte a Peninsului Iberice, teritoriul sãu incluzând deasemenea insulele Baleare ºi Canare, precum ºi teritoriile din nordul Africii, Ceuta ºi Melilla.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Formatã din Boemia ºi Moravia, vreme de secole sub dominaþie Habsburgicã, iar pânã de curând, vreme de 75 de ani în uniune cu Slovacia.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Þarã cu relief predominant muntos ºi o importantã comunitate musulmanã ºi albanezã - care s-a ºi revoltat în 2001, poartã numele unei provincii din Grecia. Capitala, Skopje.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Portul tradiþional al bãrbaþilor include ºi un fel de fustã. Monstrul din Loch Ness, pe care nimeni nu l-a vãzut, genereazã anual venituri din turism de 7 milioane de euro. Unde se aflã Lacul Loch Ness?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Strict din punct de vedere turistic, ce þarã asociazã turiºtii cu locul în care se aflã celebrul castel al lui Dracula?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

sus