Lista intrebari testele online

lista intrebari: 51 - 60 din 6,092

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

În ce þarã este situat vechiul ºi frumosul oraº Cracovia, oraº ce dateazã din secolul al VII-lea, vechi centru cultural ºi academic?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Capitala acestei þãri estice este oraºul Minsk. Ce þarã este?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

În aceastã þarã se organizeazã celebrul Carnaval de la Veneþia?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea a II-a

Țarã muntoasã, pe coasta Mãrii Adriatice, singura þarã majoritar musulmanã din Europa, situatã în Peninsula Balcanicã.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea a II-a

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Multã arhitecturã barocã, frumuseþea ce-þi taie rãsuflarea a Alpilor iar numele oraºului este Salzburg. În ce þarã suntem?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

În ce þarã (este o insulã) se oglindesc în ocean spectaculoasele stânci de la Moher? Din cauza crizei alimentare, dupã 1840 populaþia a emigrat masiv în Lumea Nouã (America). Partea de nord a insulei este protestantã ºi se constituie într-o entitate separatã, sub control britanic.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Pe aceastã insulã vulcanicã acoperitã de numeroºi gheþari se gãseºte capitala cea mai nordicã a Europei (ºi din lume). Gheizere, staþiuni geotermale, aurore boreale. Despre ce þarã este vorba?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Râul Tamega curge pe sub un strãvechi pod roman, în oraºul Amarante. Despre ce þarã este vorba?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Munþi în aproape toatã þara, Dunãrea în nord, plaje cu nisip la Marea Neagrã în est, iar la sud Grecia ºi Turcia. Atitudinea faþã de Rusia este una extrem de favorabilã. Ce þarã este?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

În 1993 s-a separat din uniunea pe care o alcãtuia cu Cehia. Capitala, Bratislava, se gãseºte foarte aproape de frontiera austriacã.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

sus