Lista intrebari testele online

lista intrebari: 61 - 70 din 6,092

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Un sfert din teritoriul acestei þãri nordice se aflã la nord de Cercul Arctic, iernile fiind deosebit de aspre. Majoritatea populaþiei trãieºte în sudul þãrii, în teritoriul de formã dreptunghiularã delimitat de oraºele Helsinki (capitala), Turku ºi Tampere. Un numãr incredibil de mare de lacuri. Dupã 600 de ani de uniune cu Suedia, þara a cãzut sub control rusesc. În 1917 ºi-a declarat independenþa, însã, ca toate þãrile învecinate Rusiei, a pierdut teritorii însemnate cãtre aceasta, în special dupã cel de-al Doliea Rãzboi Mondial. Ce þarã este?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Forma acestei þãri cu capitala la Zagreb, este ca o secerã, cu o lungã coastã maritimã la Adriatica, unde are peste 1000 de insule, aproape toate folosite în scop turistic.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Denumitã hambarul Uniunii Sovietice. Munþii Carpaþi în vest, Peninsula Crimeea ºi Marea Neagrã în Sud, depozite imense de cãrbune ºi metal în estul þãrii. Invadatã de Armata Roºie a lui Lenin în 1920 ºi încorporatã Uniunii Sovietice, supusã de Stalin foametei ce a ucis 5 milioane de oameni în 1932 - 1933. Pârjolitã în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial de armatele germane care au ucis mai mult de 7 milioane de oameni, a suferit cel mai grav accident din istoria accidentelor nucleare, iar în ultimii ani, de când a ales un parcurs european, se confruntã cu agresiunea Rusiei, care îi vrea pãrþile estice, cu bogate resurse minerale, ºi cele sudice, cu ieºire la Marea Neagrã ºi la gurile Dunãrii.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Vafe delicioase, adesea garnisite cu cãpºuni, apar în meiurile cafe-urilor din Antwerp. Covoarele florale spectaculoase ce ocupã uneori toatã piaþa din faþa primãriei oraºului Bruxelles. În ce þarã europeanã ne aflãm?

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Locuitorii acestei þãri au o vorbã: "Dumnezeu a fãcut Pãmântul, dar noi ne-am fãcut þara". Fãrã sistemul de 2400 de kilometri de diguri construit încã de acum 800 de ani, 65% din suprafaþa þãrii lor ar fi sub apa revãrsatã din Marea Nordului. 60% din teren este folosit pentru agriculturã, una foarte performantã, sector în care lucreazã mai puþin de 2% din populaþie. Numeroase produse agricole olandeze sunt la vânzare în România. Doar Statele Unite ºi Franþa exportã mai multe bunuri agricole decât aceastã þarã foarte redusã ca întindere și în care terenurile sunt furate mãrii cu ajutorul digurilor. Țarã situatã la gurile de vãrsare ale Rinului. Țara lalelelor. Fost imperiu colonial. Mori de vânt. Amsterdam și Rotterdam. Preocupare pentru protecția mediului.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Cea mai prosperã dintre fostele republici iugoslave, este o þarã cu doar 2 milioane de locuitori, cu un acces minuscul la Marea Adriaticã ºi cu capitala la Liubliana.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Cea mai puternicã þarã din Europa, din punct de vedere industrial ºi economic. Cea mai populatã þarã din Europa, dupã Rusia. Acces la Marea Nordului ºi la Marea Balticã. Munþii Pãdurea Neagrã, de unde izvorãºte Dunãrea. În jur de 8 milioane de imigranþi. Daimler AG, Siemens, Volkswagen, BMW, Audi. Zidul dãrâmat al Berlinului. Poarta Brandenburg. Dresda, Hitler. Þara care a pornit Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial (55 de milioane de morþi).

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Cea mai veche republica din lume, o enclavã în cadrul Italiei, cu o populaþie de doar 30,000 de locuitori, se aflã situatã într-o regiune muntoasã, de unde se ajunge foarte repede pe plajele Mãrii Adriatice.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Þarã în formã de haxagon. Cea mai întinsã þarã din vestul Europei. Conduce în topul exportatorilor de alimente. Alpi, Pirinei ºi Masivul Central. O treime din teren este împãdurit. Acces la Atlantic ºi la Marea Mediteranã. Cel mai mare ºi mai renumit producãtor de vinuri din lume. Cea mai densã reþea de drumuri naþionale din lume. ªampanie, Muntele Saint-Michel, Paris, Turnul Eiffel, Luvru, Notre Dame, TGV la 270 km/orã. Investiþii masive în energia nuclearã care produce 22% din energia electricã a Uniunii Europene. Cea mai vizitatã þarã de pe Pãmânt. Sãptãmâna de muncã de 35 de ore. Departamentele de peste mãri (Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion, etc.)

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Insulã în estul Mãrii Mediterane, cu doar 1 milion ºi jumãtate de locuitori, divizatã între grecii majoritari ºi turcii minoritari.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

sus