Lista intrebari testele online

lista intrebari: 71 - 80 din 6,092

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Þarã din nordul Europei, punte de legãturã între continent ºi Peninsula Scandinavã, a impus unele din cele mai stricte standarde de protecție ale mediului din lume, este preocupatã de implementarea energiilor alternative ºi deþine ºi cea mai mare insulã din lume, Groenlanda (excluzând insulele continente).

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Þarã muntoasã, cu ieºire la Marea Adriaticã, cu mare potenþial turistic, ce a pãrãsit uniunea pe care o avea cu Serbia. Se învecineazã la nord-vest cu Bosnia Herþegovina, iar în sud cu Albania.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Þarã arhipelag de insuliþe, aflat la jumãtatea distanþei între Europa ºi Africa, cãmin al Cavalerilor Sfântului Ioan. Capitala: Valletta.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Þarã muntoasã, în sudul Peninsulei Balcanice, cu peste 1400 de insule. Atena, Acropole. Jocurile Olimpice. Leagãn al civilizaþiei Europene, þara a fost dominatã vreme de 400 de ani de turci. Are cea mai mare flotã de vase maritime comerciale din Europa. Muntele Athos. Creta, Rodos, Corfu, Santorini, Zakintos, Mikonos, etc.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

Ce þarã europeanã este? Recunoaºte
þara din Europa - Partea I

Stabilitate politicã, specializare în tehnologie ºi comerþ, neutralitate permanentã, secret bancar, precizia ceasurilor - secretul reuºitei unei þãri mici, muntoase, alcatuitã din 26 de cantoane în care se vorbesc 4 limbi oficiale: germana, franceza, italiana ºi retoromana.

Testul: Ce þarã europeanã este? Recunoaºte þara din Europa - Partea I

Categoria: Teste de Geografie

20 de întrebãri variate din lumea ce
ne înconjoarã

Cum se numeºte partea coloratã a ochiului uman?

Testul: 20 de întrebãri variate din lumea ce ne înconjoarã

Categoria: Teste de Cultura Generala

Ce se întâmplã cu temperatura apei din ibricul pus pe aragaz, dupã ce a fost atinsã temperatura de fierbere?

Testul: 20 de întrebãri variate din lumea ce ne înconjoarã

Categoria: Teste de Cultura Generala

20 de întrebãri variate din lumea ce
ne înconjoarã

Din ce fruct se face cidrul?

Testul: 20 de întrebãri variate din lumea ce ne înconjoarã

Categoria: Teste de Cultura Generala

Care apã este mai bunã conductoare de electricitate?

Testul: 20 de întrebãri variate din lumea ce ne înconjoarã

Categoria: Teste de Cultura Generala

20 de întrebãri variate din lumea ce
ne înconjoarã

Câte secunde sunt într-o orã?

Testul: 20 de întrebãri variate din lumea ce ne înconjoarã

Categoria: Teste de Cultura Generala

sus