haios.ro

The info you have searched for it is not on site (anymore). We offer you something else.

Cu cratimă sau fără? Când se scrie cu cratimă? Unde punem liniuța de despărțire (de unire)?

Teste de Limba Romana

111 questions, test, quiz proposed: 28 Aug 2014
 • 1
  Vă mulțumim pentru interesul arătat față de acest test.
  Ne cerem scuze în avans, față de cei care vor face acest test, pentru că este un test lung (însă simplu de făcut, pentru că sunt doar câte două variante la alegere, la fiecare întrebare).
  Ne cerem scuze și pentru eventualele greșeli care s-ar fi putut strecura în textul de mai jos. Dacă le găsiți, semnalați-le și vom corecta.

  *

  Bifați toate răspunsurile la întrebările de mai jos (nu le bifa-ți).
  Apoi apăsați (nu apăsa-ți) butonul de la sfârșitul testului (apare după ultima întrebare), cel pe care scrie "calculează scor test". Veți putea astfel vedea scorul obținut (însă nu-l ve-ți putea vedea), precum și explicațiile sumare ce însoțesc fiecare răspuns. Explicațiile aferente încearcă să mai clarifice din logica fiecărei construcții, cu cratimă sau fără.

  Succes celor care vor să își verifice cunoștințele de limba română sau vor chiar să învețe. Numai bine!

  *

  Tinere-țe sau tinerețe?
  question test picture
 • 2
  Iamă în zbor sau ia-mă în zbor?
 • 3
  A dat iama sau a dat ia-ma?
 • 4
  De-s vechi sau des vechi?
 • 5
  Destul de des sau destul de de-s?
 • 6
  De-și va da interesul sau deși va da interesul?
 • 7
  Deși își dă interesul sau de-și își dă interesul?
 • 8
  Dați câte una sau da-ți câte una?
 • 9
  Dămi un ajutor sau dă-mi un ajutor?
 • 10
  Ceai pus sau ce-ai pus?
 • 11
  Ce-ai bei sau ceai bei?
 • 12
  Ce ai sau ceai?
 • 13
  Dă-ți singur sau dăți singur?
 • 14
  De multe dăți sau de multe dă-ți?
 • 15
  Îți da-i seama sau îți dai seama?
 • 16
  Dă-i lui ceva sau dăi lui ceva?
 • 17
  Vai și-amar sau vaișamar?
 • 18
  Cartea sa sau cartea s-a?
 • 19
  Cartea sa rupt sau cartea s-a rupt?
 • 20
  A-i văzut sau ai văzut?
 • 21
  Ai vedea (pe ei) sau a-i vedea (pe ei)?
 • 22
  Nemaivăzând sau ne-mai-văzând?
 • 23
  Cu-n picior sau c-un picior?
 • 24
  Ia-ți-o pe tine sau iați-o pe tine?
 • 25
  Ț-i se pare sau ți se pare?
 • 26
  Pare-mi-se sau pare-mise?
 • 27
  O să vă dea sau o să vă de-a?
 • 28
  Să ia ridichi sau să i-a ridichi?
 • 29
  El ia luat și ei sau el i-a luat și ei?
 • 30
  L-a legat de gard sau la legat de gard?
 • 31
  Interesantăi zona sau interesantă-i zona?
 • 32
  Ai vazuto sau ai văzut-o?
 • 33
  Aș dori sau a-ș dori?
 • 34
  Ași dori sau a-și dori?
 • 35
  Îmi ești sau î-mi ești?
 • 36
  Mi-e foame sau mie foame?
 • 37
  A intr-at sau a intrat?
 • 38
  Într-o sau întro?
 • 39
  Frumoaso sau frumoas-o?
 • 40
  Văzut-o sau văzuto?
 • 41
  A iubit-o sau a iubito?
 • 42
  Ce faci, iubit-o sau ce faci, iubito?
 • 43
  Sau dus sau s-au dus?
 • 44
  Sau mergem sau s-au mergem?
 • 45
  Habar n-am sau habar nam?
 • 46
  "M-ai și comentezi" sau "mai și comentezi"? (apare frecvent pe forumuri)
 • 47
  Strâmbă-i-l sau strâmbă-il?
 • 48
  Ia-l sau ial?
 • 49
  Ia-l cu tine sau i-al cu tine?
 • 50
  Ia-l tău sau i-al tău? (formă populară)
 • 51
  Băga-vi-l-aș sau Băga-vil-aș?
 • 52
  Vedea-m-aș sau vedeam-aș?
 • 53
  Duce-v-ați sau duce-vați?
 • 54
  Las-o-ncolo sau laso-ncolo?
 • 55
  Iați-o sau ia-ți-o?
 • 56
  Luați-o sau lua-ți-o?
 • 57
  Mi-s mândră sau mis mândră? (popular)
 • 58
  Titlul de Mis sau titlul de Mi-s?
 • 59
  Ți se pare sau ț-i se pare?
 • 60
  I-auzi ce zice sau ia-uzi ce zice?
 • 61
  I-auzi-l ce zice sau ia-uzi-l ce zice?
 • 62
  S-ar putea sau sar putea?
 • 63
  Sar de bucurie sau s-ar de bucurie?
 • 64
  Cea mai mare sau ce-a mai mare?
 • 65
  Ce-a fost mai bine sau cea fost mai bine?
 • 66
  Promițându-mi-se sau promițând-u-mi-se?
 • 67
  Dă-il fetei sau dă-i-l fetei?
 • 68
  Închinare-aș sau închina-re-aș?
 • 69
  Căs bun sau că-s bun?
 • 70
  Îmi explic sau î-mi explic?
 • 71
  A-i vedea pe ei jucând sau ai vedea (pe ei) jucând?
 • 72
  A-i vedea mai bine sau ai vedea mai bine?
 • 73
  A-l vedea sau al vedea?
 • 74
  A-l meu sau al meu?
 • 75
  A-și aminti sau ași aminti?
 • 76
  Patru a-și sau patru ași?
 • 77
  Ați amintit sau a-ți amintit?
 • 78
  E greu ați aminti sau e greu a-ți aminti?
 • 79
  Știu c-a venit aici sau știu ca venit aici?
 • 80
  C-a la oraș sau ca la oraș?
 • 81
  C-al tău sau cal tău?
 • 82
  Paște-un c-al sau paște-un cal?
 • 83
  M-am cam precipitat sau m-am c-am precipitat?
 • 84
  Știu cam greșit sau știu c-am greșit?
 • 85
  Ce-a spus sau cea spus?
 • 86
  Ce-a mai lată sau cea mai lată?
 • 87
  Verișoară dea mea sau verișoară de-a mea?
 • 88
  Să dea sau să de-a?
 • 89
  Ia dat sau i-a dat?
 • 90
  Vino și ia sau vino și i-a?
 • 91
  Iar da sau i-ar da?
 • 92
  I-ar pleacă sau iar pleacă?
 • 93
  I-ar ea n-a venit sau iar ea n-a venit?
 • 94
  Laș chema sau l-aș chema?
 • 95
  Om l-aș sau om laș?
 • 96
  L-ați văzut sau lați văzut?
 • 97
  Pești l-ați sau pești lați?
 • 98
  Mi-a promis sau mia promis?
 • 99
  O mi-a sau o mia?
 • 100
  Mi-i dai sau mii dai?
 • 101
  Zece mi-i sau zece mii?
 • 102
  N-a venit sau na venit?
 • 103
  Na un covrig sau n-a un covrig?
 • 104
  Nai parte sau n-ai parte?
 • 105
  Cântă la n-ai sau cântă la nai?
 • 106
  Naș putea zice sau n-aș putea zice?
 • 107
  Naș mă numesc sau n-aș mă numesc?
 • 108
  Nea felicitat sau ne-a felicitat?
 • 109
  Strat de nea sau strat de ne-a?
 • 110
  Ne-am pronunțat sau neam pronunțat?
 • 111
  Același ne-am sau același neam?

FREE. Tests 100% free. For any test, the results are displayed online, in the same page, after clicking on "calculate score" button ("view results"). No email or sms is to be sent to see the results or the explanations.

 • Click the button to see how many correct answers:
  >> <<
  Explanations shown only for answered questions.

Tests - All categories - Teste de Limba Romana

Recommendations, from the same category:

Comments: 2 (Max. 50 comments on page)

 • Lili - 23 years old - 2 Oct 2014

  Open Comment o mica precizare...la intrebarea 87 forma corecta este "o verisoara de-ale mele"
 • alexandra - 26 years old - 11 Sep 2014

  Open Comment usurel..